Shaolin Demonstration Shi Xinggui


 

"Keine Angst"


 

Shaolin: Zen Temple of Kung Fu

Dokumentation 1998 (Englisch)
Shi Xinggui ist an einigen Stellen in diesem Video zu sehen.


 

Shi Xinggui 1993 im Shaolin Kloster in China